Kvinnor på arbets events och partnerskap

Ta del av

12 intervjuer med framgångsrika kvinnliga entreprenörer

Framgångsrika berättelser

Berättelser om Likställdhet, uppoffringar och framgångUppvisande att de svåraste målen uppnås genom ihärdighet, uthållighet och envishet.

Om oss

Kvinnor i arbete (Women at Work) projekt

W@W projektet förstärker och utvecklar kompetenser hos kvinnor med långvarig arbetslöshet, utan utbildning, som bor i marginaliserade glesbefolkade områden med avsikt att göra det möjligt i förlängningen att nå arbetsmarknaden och vidareutveckla sina hobbys. Projektet startade i EU 2020. En strategi med specifikt mätbara gensvar som svarar till inlärningsbehov hos kvinnor boende i glesbefolkade områden med avsevärt oskyddat humankapital, vilka efterfrågas för att befrämja ekonomisk tillväxt samt skapa arbetstillfällen som behövs i dagens ansträngda ekonomiska klimat.
Detta åstadkoms genom följande åtgärder:
1. Att utveckla en Entreprenörsbaserad attitydsskapande kapacitetsbyggande kurs
2. W@W Portal
3. Videos om framgångshistorier
4.Självbedömningsverktyg om lämpligheten som entreprenör

Strategiskt Partnerskap för vuxenutbildning och pågår från Oktober 2019 till Oktober 2021.Projektet har bekostats av ERASMUS+programmet.

W@W Träningserbjudande

En Entreprenörs attitydsskapande uppbyggnadskurs

Tillgänglig från Januari 2021

W@W Marknad

Utforska kollektionen

Ett digitalt utrymme baserat på iden med e-marknad som erbjuder möjlighet för kvinnliga entreprenörer att visa upp sina produkter.