Berättelser om Likställdhet, uppoffringar och framgång Uppvisande att de svåraste målen uppnås genom ihärdighet, uthållighet och envishet - HUR MAN UNDVIKER MISSLYCKANDE