SAGAN OKKUR

Leiða saman konur í frumkvöðlastarfi og að efla viðskipti þeirra

8
LÖNDIN
16
TEYMIÐ
240
KONUR SEM TAKA ÞÁTT
7
VIÐ HÖFUM SETT SAMAN NOKKRA BÆKLINGA

Tveggja ára ERASMUS + verkefni styrkt af ESB sem miðar að því að efla frumkvöðlahugsun í Evrópu


HVERSVEGNA W@W VERKEFNI?

Konur í hinum dreifðu byggðum eru kjarninn í að viðhalda byggð og að þróa þessar heimabyggðir. Þetta á bæði við í menningarlegu og hagrænu samhengi. Það eru þær sem stuðla að varðveislu hefða og uppbyggingu byggðanna, ekki minnst þar sem fólksfækkun á sér stað.

Undanfarin ár hefur þátttaka kvenna í hefðbundnum atvinnugreinum bæði í þétt- og dreifbýli verið að aukast. Því miður, vegna aðstæðna eins og skorts á atvinnutækifærum, takmarkaðs aðgengis að gæðum, skorts á ýmiskonar menntunarmöguleikum og hugsanlega verkaskiptingu kynjanna, standa konur á frammi fyrir talsverðum áskorunum við að ná fullu jafnrétti milli kynjanna.

Þó að í dag séu vörur sem tengja má við ákveðin héruð að verða verðmætari í augum viðskiptavinarins, ekki minnst með aukningu í fjölda ferðamanna. En það er ekki sjálfgefið að þær konur sem hafa áhuga á eigin framleiðslu séu alltaf meðvitaðar um raunverulegt gildi vörunnar eða hvernig á að koma þeim á framfæri. Of lítill hluti kvenna finnur tækifæri til að afla reglulegra tekna með því að beita hæfileikum sínum til að skapa verðmæti.

HVAÐ GERUM VIÐ

W @ W verkefnið byggir á því að bæta og þróa færni kvenna, jafnvel þeirra sem eru án atvinnu og mikillar menntunar, til að fara út á atvinnumarkaðinn og beita áhuga sínum og eljusemi til gera verðmæti úr þeim. Verkefnið byggir á áætlun ESB 2020 um að bregðast við því þar sem framboð til náms kvenna er takmarkað, en þar sem er þörf á að auka fjölda starfa, ekki minnst í því efnahagsástandi sem ríkir í Evrópu í dag.

Til að ná þessum markmiðum hefur samstarfshópurinn sett fram eftirfarandi verkfæri:

 1. Námskeið til að þjálfa konur við að beita hugmyndum frumkvöðlastarf
 2. W@W vefsíða með margvíslegum upplýsingum
 3. Sögur af velgengni kvenna sagðar á myndböndum
 4. Sjálfsmat um getu og færni til að vera frumkvöðull

Verkefnið er fjármagnað af ERASMUS+ áætluninni, Strategic Partnership for Adult Education og verður starfrækt frá Október 2019 til October 2021

Hittu teymið okkar

Samstarfsaðilar í verkefninu

ProQvi

Proqvi

Þátttakendur í verkefninu
gip-para-la-web

GIP FIPAN

Þátttakendur í verkefninu
salvamme-para-la-web

Salvammame

Þátttakendur í verkefninu
dramblys-para-la-web

Dramblys

Þátttakendur í verkefninu
rihgt-now-para-la-web

Right Now

Þátttakendur í verkefninu
Enoros-para-la-web

ENOROS CONSULTING LTD.

Þátttakendur í verkefninu
ITALCAM-logo

ITALCAM

Verkefnisstjóri verkefnisins

OUTPUTS

„Meginmarkmið með þessu starfi samstarfshópsins er að þróa í jafnvægi og á nýstárlegan hátt, námskeið um sem bætir færni til byggja upp og þjálfa konur sem frumkvöðla.

Þetta er gert með því að sjá þeim fyrir hæfileikum og færni sem nauðsynleg er til að koma á, auka og bæta viðskipti kvennanna í heimabyggð. Konur hvort sem er í dreifbýli og þéttbýli eru að framleiða afurð sem er þekkt í heimahéraði, þá eru þær drifkrafturinn í að viðhalda og þróa viðskipti og menningu á eigin svæði.

Þetta á sérstaklega við þegar þær stuðla að varðveislu hefða og uppbyggingu atvinnulífs í eigin heimabyggð, sem á stundum þarf að bregðast við fólksfækkun . Úrvalið sem konurnar eru að fást við er umfangsmikið. Þetta geta til dæmis verið verkfæri; fatnaður og skartgripir; búningar og leikmunir fyrir hátíðir og sviðslistir; skrautlist; hljóðfæri og heimilistæki og leikföng, bæði til skemmtunar og fræðslu. Menningararfleifð sem felst í þessu starfi er ómissandi hluti hverrar þjóðar. Margir aðilar í eigin framleiðslu afurða geta átt í erfiðleikum með að laga sig að samkeppni af völdum fjöldaframleiðslu og hnattvæðingar sem geta leitt til verulegra áskorana fyrir þá sem lifa hefðbundinni framleiðslu í heimabyggð.

Women@Work taka þannig mið af öllum þessum málum og hindrunum þegar þróuð voru námskeið sem sérstaklega er beint að þörfum kvenna sem framleiða þekktar afurðir í heimabyggð, en árangur þeirra getur stafa hættu að fjöldaframleiðslu. Þá er skortur á hugarfari frumkvöðla og lítil þekking á viðskiptaumhverfinu hlutir sem tekið er á í námskeiðunum. Mikilvægi stafrænnar hæfni, fjölþjóðlegrar samvinnu, rafrænna viðskipta, mjög sérstakra aðstæðna lítilla fyrirtækja og vinnumarkaðarins í ákveðnum löndum er einnig tekið til greina. Þessi og mörg önnur viðfangsefni eru til umfjöllunar á þessum gagnvirku og aðgengilegu námskeiða sem hafa verið þróuð af samstarfsaðilum í verkefninu.

Vefgátt sem mun þjóna sem:

– rafrænt námstæki sem þróar / eflir frumkvöðlafærni kvenna við ýmsar aðstæður;

– netrými þar sem þátttakendur geta haft samskipti, skiptast á þekkingu en einnig leitað aðstoðar frumkvöðla við ýmiss tengd efni varðandi þróun viðskiptahugmynda;

– stafrænt rými byggt á hugmyndinni um rafræn viðskipti sem bjóða konum upp á tækifæri til að taka að sér frumkvöðlastarfsemi.

Vefsíðan mun hýsa námsefnið „Uppbygging þekkingar og færni“, þar á meðal leiðir til frekara náms. Gáttin er gagnvirk og inniheldur æfingar á netinu og stutta spurningalista. Ýmiss form af stafrænum aðferðum verða nýttar til að bregðast við þörfum notenda, þar sem hægt verður að virkja notendur og setja upplýsingarnar vista upplýsingar.

Að auki mun vefsíðan einnig þjóna sem vettvangur á netinu þar sem konur geta leitað aðstoðar fagfólks við ýmiss tengd mál varðandi þróun viðskipta.

Þróun vefsíðunnar mun leiða saman sérþekkingu, almenna þekkingu og bestu aðferðir sem stuðla að samstarfi kvenna í frumkvöðlastarfi, skapa félagslegt net til að skiptast á hugmyndum og hjálpa konum að stíga sín fyrstu skref í heim frumkvöðlastarfsins.

Hugtakið “Konur í frumkvöðlastarfsemi” má kalla menningarlegt hugtak, þróað á tímum hnattvæðingarinnar. Í flestum tilfellum er farsælt frumkvöðlastarf enn sem komið er, að miklu leiti unnið af körlum.

Því skal þó haldið til haga að fjöldi dæma eru um konur sem með þrjósku og þrautseigju hafa náð góðum árangri. Þetta eru sögur um frelsi, fórnir og velgengni sem sagðar eru í myndböndum.

Þetta eru sögur um frelsi, fórnir og velgengni sem sagðar eru í myndböndum.

Með því að segja sögur um velgengni kvenna í frumkvöðlastarfi geta aðrar konur fengið hvata til að stofna fyrirtæki og gera þannig draum sinn að veruleika.

Samstarfshópurinn mun skipuleggja viðtöl við að minnsta kosti 14 farsælar konur í hópi frumkvöðla í Evrópu. Síðan verða gerð 7 stutt myndbönd þar sem hvert um sig stendur fyrir ákveðið efni:

 1. Að kanna markaðinn, læra að passa inn
 2. Hvaða tækifæri hef ég?
 3. Fjárfestingin er þess virði
 4. Hvernig á að forðast mistök?
 5. Það má gera mistök
 6. Gakktu lengra og hraðar
 7. Ná árangri, setja markið hátt

Myndböndin með sögum kvenna að árangursríku frumkvöðlastarfi, eru í stafrænu formil.Þau verða með enskum undirtexta og er því hægt að nota í allri Evrópu og þess vegna í öllum heiminum. Þessar sögur sýna menningarlegan og félagslegan mun á milli landa í Evrópu. En þau hafa í för með sér þau meginmarkmiðið okkar að skapa verðmæti fyrir frumkvöpðlana og samfélög þeirra. Stefnt er að því að auðvelda konum í frumkvöðlastarfi að auka persónulega þróun um leið og þær bæta afkomu í heimabyggð.

Sjálfsmat um færni og getu til að standa að frumkvöðlastar