Οι γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές είναι η κινητήρια δύναμη για τη διατήρηση και ανάπτυξη αυτών των περιοχών, τόσο από πολιτιστική όσο και από οικονομική άποψη, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση των παραδόσεων και στην ανάπτυξη της υπαίθρου ενόψει μιας συνεχούς διαδικασίας ερήμωσης.

Δυστυχώς, λόγω συνθηκών όπως η ανεργία, η φτώχεια, η έλλειψη βασικών υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης και οι παραδοσιακοί στερεότυποι ρόλοι για τον ρόλο των γυναικών, οι γυναίκες στις αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Παρόλο που σήμερα, τα παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα γίνονται πιο πολύτιμα στα μάτια των πελατών / τουριστών, οι περισσότερες γυναίκες που ενδιαφέρονται για την παραγωγή τους δεν γνωρίζουν πάντα την πραγματική αξία των προϊόντων ή πώς να τα εμπορευματοποιήσουν. Μόνο ένα μικρό ποσοστό γυναικών βρίσκουν την ευκαιρία να παράγουν τακτικό εισόδημα μέσω του ταλέντου τους.

Το έργο W @ W συνίσταται στην επέκταση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων γυναικών χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση, που ζουν σε περιθωριοποιημένες αγροτικές περιοχές προκειμένου να τις βοηθήσουν μακροπρόθεσμα, να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να εκμεταλλευτούν περαιτέρω τα χόμπι τους. Το έργο βασίζεται στη στρατηγική ΕΕ 2020 με συγκεκριμένα μέτρα ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες είναι σημαντικά ανεκπλήρωτες ανθρώπινες δυνατότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που απαιτούνται στο σημερινό δύσκολο οικονομικό κλίμα.

Αυτό θα γίνει μέσω των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  1. Developing An Entrepreneurial Mindset Capacity Building Course
  2. W@W One-Stop Portal
  3. Success Stories Videos
  4. Self Test tool of Appropriateness as an Entrepreneur

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS +, στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων και θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021.