Ιστορίες χειραφέτησης, θυσίας και επιτυχίας, που δείχνουν ότι οι πιο δύσκολοι στόχοι επιτυγχάνονται με αφοσίωση, επιμονή και επιμονή - ΠΗΓΑΙΝΕ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ